Introductie

Met een audit binnen Qlik Sense Enterprise, kunt u wie er rechten heeft op bepaalde resources, zoals:

 • Dashboards
 • Streams
 • Apps
 • Data connecties
 • Extensies
 • Users
 • Security rules
 • Etc.

Daarbij word er getoond welk type rechten gebruikers hebben op een bepaalde resource. Deze type rechten bestaan uit CRUD (Create, Read, Update, Delete)

 • Create; iemand kan deze resource aanmaken
 • Read; iemand kan deze resource lezen
 • Update; iemand kan deze resource wijzigen
 • Delete; iemand kan deze resource verwijderen

Om een audit te kunne doen in uw omgeving, kunt u gaan naar het Audit-scherm binnen het Qlik Management Console. Daarbij kunt u uw audit specifiëren op de volgende wijze:

 1. Via Target resource kunt u kiezen op welke resource u een audit wilt uitvoeren
 2. (Optioneel) Via Users kunt u een gebruiker kiezen, waarbij u deze audit specifiek wil uitvoeren. Laat u dit leeg, wordt deze audit over alle gebruikers uitgevoerd
 3. Via Environment kunt u aangeven of de audit op basis van de resource moet analyseren of de gebruiker(s) recht hebben binnen de Qlik Hub, QMC of beiden.

Op basis van de resultaten kunt u meer informatie inwinnen via de acties die onderaan het scherm zijn opgenomen:

 • Associated rules
 • Edit user
 • Edit resource

Associated rules

Klik hier om de security rules in te zien die toegang geven tot de gebruiker/resource combinatie.

Edit user

Klik hier om de geselecteerde gebruiker aan te passen.

Edit rule

Klik hier om de geselecteerde regel (alleen beschikbaar wanneer een geassocieerde regel is geselecteerd) aan te passen.