Hfdst 1 – Zelf oefenen

Print of open het bijgevoegde pdf-document met de oefeningen. Voer deze oefeningen uit in de demo omgeving. Ga daarna verder met hoofdstuk 2.